معرفی ماهی ها

ماهی باراکودا (کوتر دم زرد)

این ماهی ساکن مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوسهای هند، آرام و اطلس می باشد. ظاهری مشابه ماهی شیر دارد. به همین دلیل اغلب در بازارهای غیر محلی که مشتریان آشنایی زیادی با انواع ماهی ندارند، به عنوان ماهی شیر و با قیمت غیر واقعی به فروش میرسد. بیشتر ساکن آبهای ساحلی تا عمق 100 متر میباشند و طول آن حداکثر به 180 سانتیمتر میرسد. از میگوهای درشت، سرپایان و ماهی های دیگر تغذیه می کنند. گزارش هایی از حمله به انسان توسط این ماهی وجود دارد!

  • 1396/10/26
  • 3 پیام
  • 570 بازدید

جستجو در بلاگ